FANDOM


Vision HERO Multiply Guy
V・HERO(ヴィジョンヒーロー) マルティプリ・ガイ
VisionHEROMultiplyGuy-CP19-JP-OP
 Tên Việt Người Hùng Viễn Tưởng Bội Tích Sĩ
 Tên Nhật (Kana)
V・HERO
ヴィジョンヒーロー マルティプリ・ガイ
 Tên Nhật (Chuẩn) V・HERO
ヴィジョンヒーロー
マルティプリ・ガイ
 Tên Nhật (rōmaji) Vijon Hīrō Marutipuri Gai
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 700
 Mã số 96693371
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.