FANDOM


Vision HERO Minimum Ray
V・HERO(ヴィジョンヒーロー) ミニマム・レイ
VisionHEROMinimumRay-CP19-JP-OP
 Tên Việt Người Hùng Viễn Tưởng Lôi Điện Sĩ
 Tên Nhật (Kana)
V・HERO
ヴィジョンヒーロー ミニマム・レイ
 Tên Nhật (Chuẩn) V・HERO
ヴィジョンヒーロー
ミニマム・レイ
 Tên Nhật (rōmaji) Vijon Hīrō Minimamu Rei
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 700
 Mã số 61320914
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.