FANDOM


Vision HERO Faris
V・HERO(ヴィジョンヒーロー) ファリス
VisionHEROFaris-CP19-JP-OP
 Tên Việt Người Hùng Viễn Tưởng Thanh Liêm Sĩ
 Tên Nhật (Kana)
V・HERO
ヴィジョンヒーロー ファリス
 Tên Nhật (Chuẩn) V・HERO
ヴィジョンヒーロー
ファリス
 Tên Nhật (rōmaji) Vijon Hīrō Farisu
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1800
 Mã số 18094166
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.