FANDOM


Vision HERO Adoration
V・HERO(ヴィジョンヒーロー) アドレイション
VisionHEROAdoration-BLLR-EN-UR-1E
 Tên Việt Người Hùng Viễn Tưởng Tín Nhiệm Sĩ
 Tên Nhật (Kana)
V・HERO
ヴィジョンヒーロー アドレイション
 Tên Nhật (Chuẩn) V・HERO
ヴィジョンヒーロー
アドレイション
 Tên Nhật (rōmaji) Vijon Hīrō Adoreishon
 Tên Hàn 비전 히어로 애더레이션
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2100
 Mã số 45170821
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.