FANDOM


Venom Cobra
ヴェノム・コブラ
VenomCobra-TAEV-EN-C-1E
 Tên Việt Hổ Mang Độc
 Tên Nhật ヴェノム・コブラ
 Tên Nhật (rōmaji) Venomu Kobura
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile
 CÔNG / THỦ 100 / 2000
 Mã số 22499463
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.