FANDOM


Vennominaga the Deity of Poisonous Snakes
(どく)(じゃ)(しん)ヴェノミナーガ
VennominagatheDeityofPoisonousSnakes-RYMP-EN-R-1E
 Tên Việt Độc Xà Thần Vennominaga
 Tên Nhật (Kana)
どく
じゃ
しんヴェノミナーガ
 Tên Nhật (Chuẩn)
どく
じゃ
しん
ヴェノミナーガ
 Tên Nhật (rōmaji) Dokujashin Venomināga
 Tên Hàn 독사신 베노미너거
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 08062132
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.