FANDOM


"Vehicroid" (ビークロイド Bīkuroido) là một archetype các quái thú Loại-Machine được dùng bởi Marufuji Sho trong anime Yu-Gi-Oh! GX. Chúng là archetype-phụ của archetype "roid", bao gồm các Quái thú Dung hợp và một lá bài hỗ trợ.

Trong anime, archetype "roid" được gọi là "Vehicroids".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.