FANDOM


Vector Scare Archfiend
ベクター・スケア・デーモン
VectorScareArchfiend-EXFO-EN-R-1E
 Tên Việt Ác Quỷ Phạt Trường
 Tên Nhật ベクター・スケア・デーモン
 Tên Nhật (rōmaji) Bekutā Sukea Dēmon
 Tên Nhật (Dịch) Vector Scare Daemon
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Trên LM-Top, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 2400 / 3
 Mã số 13452889
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.