FANDOM


Vector Pendulum, the Dracoverlord
(りゅう)()(おう)ベクター(ペンデュラム)
VectorPendulumtheDracoverlord-PGL3-EN-GUR-1E
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
おうベクター
ペンデュラム
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
おう
ベクターP
ペンデュラム
 Tên Nhật (rōmaji) Ryūmaou Bekutā Pendyuramu
 Tên Hàn 용마왕 벡터P(펜듈럼)
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 3
 Loại Dragon / Pendulum
 CÔNG / THỦ 1850 / 0
 Mã số 69512157
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.