FANDOM


Vanity's Fiend
虚無魔人(ヴァニティー・デビル)
VanitysFiend-CP07-EN-R-UE
 Tên Nhật (Kana)
虚無魔人
ヴァニティー・デビル
 Tên Nhật (Chuẩn) 虚無魔人
ヴァニティー・デビル
 Tên Hàn 배너티 데블
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1200
 Mã số 47084486
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.