FANDOM


Vampire Vamp
ヴァンプ・オブ・ヴァンパイア
VampireVamp-DASA-EN-SR-1E
 Tên Việt Hấp Huyết Quỷ Mị
 Tên Nhật ヴァンプ・オブ・ヴァンパイア
 Tên Nhật (rōmaji) Vanpu Obu Vanpaia
 Tên Nhật (Dịch) Vamp of Vampire
 Tên Hàn 뱀프 오브 뱀파이어
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2000
 Mã số 82962242
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.