FANDOM


Vampire Sucker
ヴァンパイア・サッカー
VampireSucker-FLOD-EN-ScR-1E
 Tên Việt Duyện Hấp Huyết Quỷ
 Tên Nhật ヴァンパイア・サッカー
 Tên Nhật (rōmaji) Vanpaia Sakkā
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Zombie / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 1600 / 2
 Mã số 37129797
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.