FANDOM


Vampire Sorcerer
ヴァンパイア・ソーサラー
VampireSorcerer-DASA-EN-SR-1E
 Tên Việt Hấp Huyết Quỷ Vu
 Tên Nhật ヴァンパイア・ソーサラー
 Tên Nhật (rōmaji) Vanpaia Sōsarā
 Tên Hàn 뱀파이어 소서러
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1500
 Mã số 88728507
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.