Vampire Scarlet Scourge
ヴァンパイア・スカージレット
VampireScarletScourge-DASA-EN-ScR-1E.png
 Tên Việt Hấp Huyết Quỷ Tử Sát Phạt
 Tên Nhật ヴァンパイア・スカージレット
 Tên Nhật (rōmaji) Vanpaia Sukājiretto
 Tên Nhật (Dịch) Vampire Scargelet
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 2200
 Mã số 79523365
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.