FANDOM


Vampire Lord
ヴァンパイア・ロード
VampireLord-SDKS-EN-C-1E
 Tên Việt Lãnh Chúa Hấp Huyết Quỷ
 Tên Nhật ヴァンパイア・ロード
 Tên Nhật (rōmaji) Vanpaia Rōdo
 Tên Hàn 뱀파이어 로드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1500
 Mã số 53839837
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.