Vampire Lady
ヴァンパイア・レディ
VampireLady-LCJW-EN-C-1E.png
 Tên Việt Quý Cô Hấp Huyết Quỷ
 Tên Nhật ヴァンパイア・レディ
 Tên Nhật (rōmaji) Vanpaia Redi
 Tên Hàn 뱀파이어 레이디
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 1550 / 1550
 Mã số 26495087
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.