FANDOM


Vampire Hunter
ヴァンパイア・キラー
VampireHunter-MP14-EN-SR-1E
 Tên Việt Thợ Săn Hấp Huyết Quỷ
 Tên Nhật ヴァンパイア・キラー
 Tên Nhật (rōmaji) Vanpaia Kirā
 Tên Nhật (Dịch) Vampire Killer
 Tên Hàn 뱀파이어 킬러
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1600
 Mã số 80485722
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.