FANDOM


Vampire Grimson
ヴァンパイア・グリムゾン
VampireGrimson-DASA-EN-SR-1E
 Tên Việt Xích Hồng Hấp Huyết Quỷ
 Tên Nhật ヴァンパイア・グリムゾン
 Tên Nhật (rōmaji) Vanpaia Gurimuzon
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1400
 Mã số 33438666
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.