FANDOM


Vampire Grace
ヴァンパイア・グレイス
VampireGrace-MP14-EN-C-1E
 Tên Việt Quý Bà Hấp Huyết Quỷ
 Tên Nhật ヴァンパイア・グレイス
 Tên Nhật (rōmaji) Vanpaia Gureisu
 Tên Hàn 뱀파이어 그레이스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1200
 Mã số 40607210
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.