FANDOM


Vampire Genesis
ヴァンパイアジェネシス
VampireGenesis-LCJW-EN-C-1E
 Tên Việt Khởi Nguyên Hấp Huyết Quỷ
 Tên Nhật ヴァンパイアジェネシス
 Tên Nhật (rōmaji) Vanpaia Jeneshisu
 Tên Hàn 뱀파이어 제네시스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2100
 Mã số 22056710
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.