FANDOM


Vampire Fraulein
ヴァンパイア・フロイライン
VampireFraulein-DASA-EN-ScR-1E
 Tên Việt Hấp Huyết Quỷ Fräulein
 Tên Nhật ヴァンパイア・フロイライン
 Tên Nhật (rōmaji) Vanpaia Furoirain
 Tên Nhật (Dịch) Vampire Fräulein
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 600 / 2000
 Mã số 06039967
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.