FANDOM


Vampire Familiar
ヴァンパイアの使(つか)()
VampireFamiliar-DASA-EN-SR-1E
 Tên Việt Hấp Huyết Quỷ Cận Thân
 Tên Nhật (Kana) ヴァンパイアの
使
つかい
 Tên Nhật (Chuẩn) ヴァンパイアの使
つか
い魔
 Tên Nhật (rōmaji) Vanpaia no Tsukaima
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 0
 Mã số 34250214
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.