FANDOM


Vampire Dragon
ヴァンパイア・ドラゴン
VampireDragon-AP03-EN-C-UE
 Tên Việt Hấp Huyết Quỷ Long
 Tên Nhật ヴァンパイア・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Vanpaia Doragon
 Tên Hàn 뱀파이어 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 0
 Mã số 36352429
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.