FANDOM


Vampire Baby
ヴァンパイア・ベビー
VampireBaby-LCJW-EN-C-1E
 Tên Việt Bảo Bảo Hấp Huyết Quỷ
 Tên Nhật ヴァンパイア・ベビー
 Tên Nhật (rōmaji) Vanpaia Bebī
 Tên Hàn 뱀파이어 베이비
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 700 / 1000
 Mã số 56387350
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.