Vampire's Curse
カース・オブ・ヴァンパイア
VampiresCurse-LCJW-EN-C-1E.png
 Tên Việt Nguyền Chú Hấp Huyết Quỷ
 Tên Nhật カース・オブ・ヴァンパイア
 Tên Nhật (rōmaji) Kāsu Obu Vanpaia
 Tên Nhật (Dịch) Curse of Vampire
 Tên Hàn 커스 오브 뱀파이어
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 800
 Mã số 34294855
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.