FANDOM


Vampire cover


"Vampire" (ヴァンパイア Vanpaia) là archetype các quái thú ÁM Loại-Zombie, trừ Warrior là "Vampire Hunter". Ban đầu, họ chỉ được hỗ trợ từ một lá bài chỉ-có-trong-manga là "Blood Curse" và hiệu ứng-trong-manga của lá "Overpowering Eye", nhưng trong Shadow Specters thì đã tiết lộ thêm các hỗ trợ cho "Vampire" mới. Archetype này liên quan khá mật thiết với series video game Castlevania, một trong các thương hiệu bán chạy khác của Konami.

Camula trong Yu-Gi-Oh! GXTilla Mook trong Yu-Gi-Oh! R đã dùng Bộ bài có chủ đề về "Vampire".

"Vampire Orchis" và "Vampire Koala" không thuộc về bài "Vampire" vì chúng không có 「ヴァンパイア」 trong tên tiếng Nhật. Đồng thời, Hệ của chúng là THỔ, không phải ÁM, mà hầu hết đó là yêu cầu để hỗ trợ "Vampire" (trừ "Vampire Vamp").

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.