FANDOM


V-LAN Token
V-LAN(ブイラン)トークン
CardBack
 Tên Nhật (Kana)
V-LAN
ブイラントークン
 Tên Nhật (Chuẩn) V-LAN
ブイラン
トークン
 Tên Nhật (rōmaji) Buiran Tōkun
 Loại bài Quái thú Thế thân
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Cyberse / Token
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Triệu hồi từ hiệu ứng của
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.