FANDOM


V-LAN Hydra
V-LAN(ブイラン) ヒドラ
VLANHydra-VJMP-JP-UR
 Tên Nhật (Kana)
V-LAN
ブイラン ヒドラ
 Tên Nhật (Chuẩn) V-LAN
ブイラン
ヒドラ
 Tên Nhật (rōmaji) Buiran Hidora
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top, Trái LM-Left, Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 1900 / 3
 Mã số 13536606
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.