FANDOM


Vùng Trục xuất, hay được gọi là "khu bị xóa bỏ khỏi cuộc chơi" , là một thuật ngữ bán chính thức dùng để chỉ vị trí mà thẻ bị trục xuất của một bài thủ đi đến. Nó cũng được gọi là "banished pile", hoặc "removed from play pile" . Nó không phải là thực sự là một Vùng, và như vậy,nó không tồn tại trên bất kỳ thảm trò chơi nào.

Thẻ bài trong Vùng trục xuất trái với mặt-ngửa , trừ khi một hiệu ứng đặc biệt trục xuất chúng mặt-úp . Cả hai người có thể nhìn vào một thẻ mà bị trục xuất úp xuống .

Hầu hết người chơi (và hầu hết các trò chơi video ) đặt Vùng trục xuất hoặc bên phải của mộ bài hoặc cao hơn khu của Graveyard ( trên hoặc bên phải ở ô số "3" ở hình trên) . Một số các play mat đặc biệt sẽ chỉ một cách rõ ràng cho thấy nơi mà thẻ bị trục xuất có thể được đặt .

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.