FANDOM


Vùng Quái thú Chính

Nhật (furigana)

Mein Monsutā Zōn

Nhật (kanji)

メインモンスターゾーン

Vùng Quái thú Chính (trước đây là Vùng Bài Quái thú/Monster Card Zone) là 5 Vùng nằm giữa sân đấu nơi mà các quái thú được đặt lên sân.

Khi Vùng Quái thú Phụ được giới thiệu, Quái thú Dung hợp, Đồng bộ, XyzLiên kết sẽ không thể được Triệu hồi Dung hợp, Đồng bộ, Xyz hay Liên kết, tương ứng, từ Bộ bài Phụ lên Vùng Quái thú Chính, trừ khi đó là Vùng Liên kết. Nếu chúng được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ bài, thì ngược lại, chúng có thể được đặt trong Vùng Quái thú Chính như thường.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.