Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Tập tin:PlayMat.jpg

Tổng số 14 vùng đặc trưng của một sân đấu:

  1. Vùng Bài Môi trường
  2. Vùng Bài Quái thú
  3. Vùng Mộ bài
  4. Vùng đặt Bộ bài Phụ
  5. Vùng Bài Phép & Bẫy
  6. Vùng đặt Bộ bài

Vùng

Nhật (kanji)

ゾーン

Rōmaji

Zōn

Tiếng Anh

Zone

Một vùng (Nhật: ゾーン Zōn) là một số ô dùng để đặt (các)lá bài ở trên playmat. Mỗi bên có 16 vùng, được chia thành 5 cột ở mỗi 2 vùng giữa cùng 2 cột cuối với 3 vùng mỗi ô.

Vùng trên cùng của cột ngoài cùng bên trái là Vùng Bài Môi trường, nơi người chơi đặt Bài Phép Môi trường của họ. Còn vùng dưới cùng là Vùng đặt Bộ bài Phụ (trước đây được gọi là Vùng đặt Bộ bài Dung hợp), nơi người chơi đặt Bộ bài Phụ của họ.

Vùng trên cùng của cột ngoài cùng bên phải là Vùng Mộ bài, nơi dùng làm Mộ bài. Còn vùng dưới cùng là Vùng đặt Bộ bài, nơi người chơi đặt Bộ bài Chính của họ.

Các vùng ở giữa bên trái và bên phải của hai cột ngoài cùng là 2 Vùng Dao động, với Vùng Dao động Lam bên trái Vùng Dao động Đỏ bên phải, nơi người chơi đặt Quái thú Dao động của họ như là Bài Phép. Các vùng này được giới thiệu trong Starter Deck 2014.

Hàng phía trên của 5 vùng trung tâm là Vùng Quái thú, nơi đặt Bài Quái thú khi đấu; còn 5 vùng trung tâm phía bên dưới là Vùng Bài Phép & Bẫy, nơi Bài PhépBài Bẫy được đặt vào khi đấu.

Còn Vùng Trục xuất (trước đây được gọi là Vùng Loại ra ngoài), nơi các lá bài bị trục xuất được đặt vào, thì không thực sự tồn tại một vùng như thế nên nó không xuất hiện trên playmat.

Mỗi đường thẳng đứng của 4 vùng kéo dài từ Vùng Bài Phép & Bẫy của một người chơi đến cuối các vùng của đối phương tạo thành một cột; có tất cả là 5 cột trên sân đấu.

Advertisement