Utopic Onomatopoeia
()(ぼう)(おう)オノマトピア
UtopicOnomatopoeia-DUPO-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Ước Vọng Đế Sáng Lập Thiên Tử
 Tên Nhật (Kana)
ぼう
おうオノマトピア
 Tên Nhật (Chuẩn)
ぼう
おう
オノマトピア
 Tên Nhật (rōmaji) Kibō'ō Onomatopia
 Tên Nhật (Dịch) Hope King - Onomatopoeia
 Tên Hàn 희망황 오노마토피아
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1500
 Mã số 08512558
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.