FANDOM


Unwavering Bond
()るがぬ(きずな)
UnwaveringBond-PEVO-EN-SR-1E
 Tên Việt Sự Ràng Buộc Mong Manh
 Tên Nhật (Kana)
ゆるがぬ
きずな
 Tên Nhật (Chuẩn)
るがぬ絆
きずな
 Tên Nhật (rōmaji) Yuruganu Kizuna
 Tên Hàn 흔들리지 않는 연
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Phản hồi Counter
 Mã số 72648810
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.