FANDOM


Unmasked Dragon
破面竜(ネイキッド・ドラゴン)
UnmaskedDragon-NECH-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
破面竜
ネイキッド・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 破面竜
ネイキッド・ドラゴン
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1100
 Mã số 24218047
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.