FANDOM


United We Stand
  • Nhật: 団結の力
  • Romaji: Danketsu no Chikara
  • Việt: Sức Mạnh Thống Nhất
Khác:
Power of Unity
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Equip.svg Trang bị

Quái thú được trang bị tăng 800 CÔNGTHỦ ứng với mỗi quái thú ngửa mặt bạn điều khiển.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh United We Stand Increase the ATK and DEF of the equipped monster by 800 points for each face-up monster you control.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.