FANDOM


Unibird
ユニバード
Unibird-DREV-EN-SR-1E
 Tên Việt Điêu Hiệp
 Tên Nhật ユニバード
 Tên Nhật (rōmaji) Yunibādo
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 600
 Mã số 21296383
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.