FANDOM


Uni-Zombie
ユニゾンビ
UniZombie-MP15-EN-C-1E
 Tên Nhật ユニゾンビ
 Tên Nhật (rōmaji) Yunizonbi
 Tên Hàn 유니좀비
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 0
 Mã số 49959355
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.