FANDOMUltimaya Tzolkin
アルティマヤ・ツィオルキン
UltimayaTzolkin-JUMP-EN-UR-LE
 Tên Nhật アルティマヤ・ツィオルキン
 Tên Nhật (rōmaji) Arutimaya Tsiorukin
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 0 CG Star Unknown
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 01686814
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.