FANDOM


Ultimate Tyranno
究極恐獣(アルティメット・ティラノ)
UltimateTyranno-SR04-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
究極恐獣
アルティメット・ティラノ
 Tên Nhật (Chuẩn) 究極恐獣
アルティメット・ティラノ
 Tên Nhật (rōmaji) Arutimetto Tirano
 Tên Hàn 궁극의 티라노
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dinosaur / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2200
 Mã số 15894048
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.