FANDOM


Ultimate God Ultimaya Tzolkin
  • Nhật: 究極神 アルティマヤ・ツィオルキン
  • Kana: きゅうきょくしん アルティマヤ・ツィオルキン
  • Romaji: Kyūkyokushin Arutimaya Tsiorukin
  • Việt: Đế Thần Ultimaya Tzolkin
Hệ

ÁM

Loại
Cấp sao

0

CÔNG / THỦ

0 / 0

Khi bạn Úp một (số) lá bài, Triệu hồi Đặc biệt 1 Giác Đấu Long từ Bộ bài Phụ của bạn ứng với mỗi lá bài đã Úp. Mỗi người chơi chỉ có thể Úp các lá bài một lần mỗi lượt. Nếu có một Giác Đấu Long trên sân của bạn, đối thủ không thể tấn công lá này. Một lần trong lượt, nếu lá này sắp bị tiêu diệt, bạn có thể phủ nhận sự phá hủy của nó. Nếu lá này chiến đấu trong khi không có Giác Đấu Long trên sân của bạn, CÔNG của nó trở thành CÔNG của quái thú mà nó đang chiến đấu, cũng phá hủy 1 trong các lá bài Úp của đối thủ.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Ultimate God Ultimaya Tzolkin When you Set a card(s), Special Summon 1 Duel Dragon from your Extra Deck for each card Set. Each player can only Set cards once per turn. If there is a Duel Dragon on your field, your opponent cannot attack this card. Once per turn, if this card would be destroyed, you can negate its destruction. If this card battles while there is no Duel Dragon on your field, its ATK becomes equal to the ATK of the monster it is battling, also destroy 1 of your opponent's Set cards.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.