Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Ultimate Fusion
究極融合(アルティメット・フュージョン)
UltimateFusion-BACH-JP-R.png
 Tên Việt Dung Hợp Tối Thượng
 Tên Nhật (Kana)
究極融合
アルティメット・フュージョン
 Tên Nhật (Chuẩn) 究極融合
アルティメット・フュージョン
 Tên Nhật (rōmaji) Arutimetto Fyūjon
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play.svg
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa
Advertisement