FANDOM


Ultimate Conductor Tyranno
究極伝導恐獣(アルティメットコンダクターティラノ)
UltimateConductorTyranno-SR04-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
究極伝導恐獣
アルティメットコンダクターティラノ
 Tên Nhật (Chuẩn) 究極伝導恐獣
アルティメットコンダクターティラノ
 Tên Nhật (rōmaji) Arutimetto Kondakutā Tirano
 Tên Hàn 궁극의 전도 티라노
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dinosaur / Effect
 CÔNG / THỦ 3500 / 3200
 Mã số 18940556
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.