FANDOM


 
Ultimate Axon Kicker
アルティメットサイキッカー
UltimateAxonKicker-DREV-EN-SR-1E
 Tên Nhật アルティメットサイキッカー
 Tên Hàn 얼티미트 사이키커
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2900 / 1700
 Mã số 40101111
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.