FANDOM


Ultimate Ancient Gear Golem
古代の機械究極巨人(アンティーク・ギア・アルティメット・ゴーレム)
UltimateAncientGearGolem-LED2-EN-C-1E
 Tên Việt Cơ Khí Cổ Đại Hộ Pháp Tối Thượng
 Tên Nhật (Kana)
古代の機械究極巨人
アンティーク・ギア・アルティメット・ゴーレム
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の機械究極巨人
アンティーク・ギア・アルティメット・ゴーレム
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Gia Arutimetto Gōremu
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear Ultimate Golem
 Tên Hàn 앤틱기어얼티메이트골렘
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 4400 / 3400
 Mã số 12652643
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.