UFO Turtle
UFOタートル
UFOTurtle-SDOK-EN-C-1E.png
 Tên Nhật UFOタートル
 Tên Nhật (rōmaji) Yūfō Tātoru
 Tên Hàn UFO터틀
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1200
 Mã số 60806437
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.