FANDOM


U.A. Rival Rebounder
U.A.(ウルトラアスリート)コリバルリバウンダー
UARivalRebounder-CROS-EN-C-1E
 Tên Việt Vận Động Viên Siêu Việt Trung Phong
 Tên Nhật (Kana)
U.A.
ウルトラアスリートコリバルリバウンダー
 Tên Nhật (Chuẩn) U.A.
ウルトラアスリート
コリバルリバウンダー
 Tên Nhật (rōmaji) Urutora Asurīto Koribaruribaundā
 Tên Nhật (Dịch) Ultra Athlete Corival Rebounder
 Tên Hàn U.A.(울트라 애슬리트) 코리발 리바운더
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 2300
 Mã số 17264592
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.