FANDOM


U.A. Powered Jersey
U.A.(ウルトラアスリート)パワードギプス
UAPoweredJersey-NECH-EN-C-1E
 Tên Việt Vận Động Viên Siêu Việt Dệt Kim Quyền Phục
 Tên Nhật (Kana)
U.A.
ウルトラアスリートパワードギプス
 Tên Nhật (Chuẩn) U.A.
ウルトラアスリート
パワードギプス
 Tên Nhật (rōmaji) Urutora Asurīto Pawādogipusu
 Tên Nhật (Dịch) Ultra Athlete Powered Gips
 Tên Hàn U.A.(울트라 애슬리트) 파워드 깁스
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 35884610
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.