FANDOM


U.A. Playmaker
U.A.(ウルトラアスリート)フィールドゼネラル
UAPlaymaker-SECE-EN-R-1E
 Tên Việt Vận Động Viên Siêu Việt Tiền Vệ
 Tên Nhật (Kana)
U.A.
ウルトラアスリートフィールドゼネラル
 Tên Nhật (Chuẩn) U.A.
ウルトラアスリート
フィールドゼネラル
 Tên Nhật (rōmaji) Urutora Asurīto Fīrudo Zeneraru
 Tên Nhật (Dịch) Ultra Athlete Field General
 Tên Hàn U.A.(울트라 애슬리트) 필드 제너럴
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2000
 Mã số 98229575
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.