U.A. Dreadnought Dunker
U.A.(ウルトラアスリート)ドレッドノートダンカー
UADreadnoughtDunker-CROS-EN-C-1E.png
 Tên Việt Vận Động Viên Siêu Việt Tiền Đạo
 Tên Nhật (Kana)
U.A.
ウルトラアスリートドレッドノートダンカー
 Tên Nhật (Chuẩn) U.A.
ウルトラアスリート
ドレッドノートダンカー
 Tên Nhật (rōmaji) Urutora Asurīto Doreddonōtodankā
 Tên Nhật (Dịch) Ultra Athlete Dreadnought Dunker
 Tên Hàn U.A.(울트라 애슬리트) 드레드노트 덩커
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ.png
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1800
 Mã số 71279983
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.