FANDOM


Tyrant Burst Dragon
タイラント・バースト・ドラゴン
TyrantBurstDragon-DRL2-EN-ScR-1E
 Tên Nhật タイラント・バースト・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Tairanto Bāsuto Doragon
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2900 / 2500
 Mã số 58293343
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.